Концерт на Народния оркестър

22
Концерт на Народния оркестър
22.07.2020 г. - Концерт на Народния оркестър с ръководител Венцислав Андонов - 19.00 ч. – пред Дворец на културата
22 юли 2020 11:30 часа