Фестивал за камерна музика на Балканите

24
Фестивал за камерна музика на Балканите
24.11.2021 г. - Фестивал за камерна музика на Балканите /Албания, България, Гърция, Турция и Хърватия/ - Малък салон, Дворец на културата - 18:00 часа
24 ноември 2021 18:00 часа