„65 години Дворец на културата гр.Перник”

14
„65 години Дворец на културата гр.Перник”
14.05.2022 г. - „65 години Дворец на културата гр.Перник” -  празничен концерт - Пред Двореца на културата - 11:30 часа
14 май 2022 11:30 часа