Галерия - ОТКРИВАНЕ НА XVII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА КЛАСИЧЕСКИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ - ПЕРНИК 2023