XVI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - 29 април - 01 май 2022 г., гр. Перник

XV Конкурс за детска рисунка - април-май, 2022 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели!

Представяме на Вашето внимание информация за предстоящите XVI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти и XV Конкурс за детска рисунка.

Конкурсът за млади изпълнители ще се проведе онлайн от 29 април до 1 май 202 г.

Конкурсът за детска рисунка ще се състои през месеците април и май 2022 г.

Място на провеждане: Общински комплекс Дворец на културата, гр. Перник

Каним Ви да участвате с пожелание за успех!

От Организаторите на конкурса


XVI International Classical Music Competition for Young Performers - 29 April-01 May 2022, Pernik

XV Children's Art Competition, April and May, 2022

Dear friends and colleagues,

We present to your attention information regarding the upcoming XVI International Classical Music Competition for Youg Performers and the XV Children`s Art Competition.

The competition for young performers will take place online from 29 April to 1-st May, 2022.

The competition for children`s art will take place during the months April and May, 2022.

Place of competition: Municipal Complex Palace of Culture, Pernik!

We invite you to participate with wishes of best of luck and success!

The Organizers of the Competition

Списък с документи за сваляне

РЕГЛАМЕНТ-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
ЗАЯВКА-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
РЕГЛАМЕНТ-РИСУВАНЕ: БГ | EN
ДЕКЛАРАЦИИ: БГ | EN

Наградени участници от XV Конкурс за детска рисунка април-май, 2022 г.График за явяване - Струнни инструменти, категория А
График за явяване - Струнни инструменти, категория Б
График за явяване - Пиано, категория А
График за явяване - Пиано, категория Б
График за явяване - Духови и ударни инструменти, категория А
График за явяване - Духови и ударни инструменти, категория Б

Протоколи с резултати от ПИАНО КАТЕГОРИЯ "А" - любители и КАТЕГОРИЯ "Б" - специализирани училища от XVI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти

Протоколи с резултати от ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ КАТЕГОРИЯ "А" - любители и КАТЕГОРИЯ "Б" - специализирани училища от XVI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти

Протоколи с резултати от СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ КАТЕГОРИЯ "А" - любители и КАТЕГОРИЯ "Б" - специализирани училища от XVI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ от XVI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - Перник 2022

Видео с ЛАУРЕАТИТЕ – НОСИТЕЛИ на I-ва НАГРАДА