XIV Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - 12-14 април 2019 г., гр. Перник

XII Конкурс за детска рисунка април, 2019 г.

Уважаеми колеги и участници,

Каним Ви да участвате в XIV Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти и XII Конкурс за детска рисунка!

Ще се радваме отново да се пренесем в света на музикалното и изобразително изкуството.

Желаем вдъхновение и успех на всички участници!

Очакваме Ви!

С пожелание за успех: Организаторите на конкурса


XIV International Classical Music Competition for Young Performers - 12-14 April 2019, Pernik

XII Children's Art Competition, April, 2019

Dear friends and colleagues,

We invite you to take part in the XIV International Classical Music Competition for Young Performers and in the XII Children`s Art Competition!

We will be delighted to immerse ourselves in the world of music and art.

We wish great success and inspiration to all participants!

We expect you in Pernik!

The Organizers of the Competition

Списък с документи за сваляне

РЕГЛАМЕНТ-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
ЗАЯВКА-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
РЕГЛАМЕНТ-РИСУВАНЕ: БГ | EN

Наградени участници от XII Конкурс за детска рисунка април, 2019 г.

График за явяване - Струнни инструменти, категория А
График за явяване - Струнни инструменти, категория Б
График за явяване - Пиано, категория А
График за явяване - Пиано, категория Б
График за явяване - Духови и ударни инструменти, категория А
График за явяване - Духови и ударни инструменти, категория Б

Графици за разсвирване

Протоколи с резултати