Програма за месеца

22
22 септември 2023 11:00 часа

XVII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - 28-30 април 2023 г., гр. Перник

XVI Конкурс за детска рисунка - април, 2023 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели!

Каним Ви да участвате в XVII-я Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, който ще се проведе присъствено от 28 до 30 април 2023 г. в Общински комплекс Дворец на културата, Перник.

Отправяме покана и към младите художници за участие в XVI-я Конкурс за детска рисунка.

Желаем успех на всички участници!

Очакваме Ви!

Организаторите на конкурса


XVII International Young Classical Musical Instrument Performers Competition - 28-30 April 2023, Pernik

XVI Children's Art Competition, April, 2023

Dear friends and colleagues,

We invite you to take part in the XVII International Young Classical Musical Instrument Performers Competition which is going to be held in person from 28 to 30 April 2023 in Municipal Complex Palace of Culture in Pernik.

We welcome young painters to join the XVI Children`s Art Competition.

We are expecting you!

Wishing you the best of luck in the competition,

The Organizers of the Competition

Списък с документи за сваляне

РЕГЛАМЕНТ-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
ЗАЯВКА-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
РЕГЛАМЕНТ-РИСУВАНЕ: БГ | EN
ДЕКЛАРАЦИИ: БГ | EN

Наградени участници от XVI Конкурс за детска рисунка април, 2023 г.

График за явяване - Струнни инструменти, категория А
График за явяване - Струнни инструменти, категория Б
График за явяване - Пиано, категория А
График за явяване - Пиано, категория Б
График за явяване - Духови и ударни инструменти, категория А
График за явяване - Духови и ударни инструменти, категория Б

График за разсвирване в различните категории

Протоколи с резултати

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ от XVII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - Перник 2023