XVIII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - 18-21 април 2024 г., гр. Перник

XVII Конкурс за детска рисунка - април, 2024 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели!

Каним Ви да участвате в XVIII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, който ще се проведе от 18 до 21 април 2024 г. в град Перник!

Поради мащабни ремонтни дейности в сградата на Двореца на културата, тазгодишното издание на конкурса ще се състои онлайн, чрез изпращане на видеозаписи на кандидатите.

Отправяме покана и към младите художници за участие в XVII Конкурс за детска рисунка!

С пожелание за успех!

От организаторите на конкурса


XVIII International Young Classical Musical Instrument Performers Competition - 18-21 April 2024, Pernik

XVII Children's Art Competition, April, 2024

Dear friends and colleagues,

We invite you to take part in XVIII International Young Classical Musical Instrument Performers Competition which is going to be held from 18 to 21 April 2024 in Pernik.

Due to large-scale renovations in the building of the Palace of Culture, this year's edition of the competition will take place online, by sending video recordings of the candidates.

We welcome young painters to join the XVII Children`s Art Competition.

Wishing you the best of luck!

From the organizers of the competition

Списък с документи за сваляне

РЕГЛАМЕНТ-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
ЗАЯВКА-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
РЕГЛАМЕНТ-РИСУВАНЕ: БГ | EN
ДЕКЛАРАЦИИ: БГ | EN

Наградени участници от XVII Конкурс за детска рисунка април, 2024 г.

График за явяване - Струнни инструменти, категория А
График за явяване - Струнни инструменти, категория Б
График за явяване - Пиано и акордеон, категория А
График за явяване - Пиано, категория Б
График за явяване - Духови и ударни инструменти, категория А
График за явяване - Духови и ударни инструменти, категория Б

Протоколи с резултати

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ от XVIII Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - Перник 2024

Протоколи с резултати от ПИАНО и АКОРДЕОН - КАТЕГОРИЯ "А" - любители

Протоколи с резултати от ПИАНО КАТЕГОРИЯ "Б" - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

Протоколи с резултати от СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ КАТЕГОРИЯ "А" - любители

Протоколи с резултати от СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ КАТЕГОРИЯ "Б" - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

Протоколи с резултати от ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ КАТЕГОРИЯ "А" - любители

Протоколи с резултати от ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ КАТЕГОРИЯ "Б" - специализирани училища