XV Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти - 24-26 април 2020 г., гр. Перник

XIII Конкурс за детска рисунка април, 2020 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели!

Каним Ви да участвате в XV-ия Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, който ще се състои от 24 до 26 април 2020 г. в Общинския комплекс Дворец на културата, Перник.

Отправяме покана и към младите художници за участие в XIII-я Конкурс за детска рисунка през април 2020 г..

Желаем успех на всички участници!

Очакваме Ви в Перник!

С пожелание за успех: Организаторите на конкурса


XV International Classical Music Competition for Young Performers - 24-26 April 2020, Pernik

XIII Children's Art Competition, April, 2020

Dear friends and colleagues,

We invite you to take part in XV International Classical Music Competition for Young Performers which is going to be held from 24 to 26 April, 2020 in the Municipal Complex “Palace of Culture” in Pernik.

We also invite young artists to participate in the XIII Children's Art Competition in April 2020.

We wish great success to all participants!

We expect you in Pernik!

The Organizers of the Competition

Списък с документи за сваляне

РЕГЛАМЕНТ-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
ЗАЯВКА-КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА: БГ | EN
РЕГЛАМЕНТ-РИСУВАНЕ: БГ | EN