За контакти


ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

гр. Перник,  пл.  „Кракра”   №  1
тел.:   +359  76  60 46 33
факс:   +359  76  60 46 33
e-mail:  office@palacepernik.com


За връзка с нас

Петьо Фетфов
Директор
тел./факс:   +359  76  60 46 33
GSM: 0888 52 03 72
 
   
СОНЯ  СТАНЧЕВА
Ръководител Културна дейност
тел.:  + 359  76  60 07 71
 
ЙОАННА КОЗАРЕВА
Ръководител на Обединена школа по изкуствата
тел.:  + 359  76  60 03 33
e-mail:schoolofarts@abv.bg