„Фолклорът-настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър

27
„Фолклорът-настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър
27.02.2024 г. - „Фолклорът-настояще и бъдеще” – концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата, ръководител Венцислав Андонов​  - Тържествена зала, Минна дирекция - 17:30 часа
27 февруари 2024 17:30 часа